TIN HOẠT ĐỘNG

Bảo tồn nguồn gen dược liệu, giữ gìn vốn quý cho mai sau

Bảo tồn nguồn gen dược liệu, giữ gìn vốn quý cho mai sau

Dưới tác động phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng dân số và hiện tượng bất thường tự nhiên, các nguồn gen dược liệu đặc hữu, quý hiếm tại Phú Yên đứng trước nguy cơ suy giảm và suy thoái nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, việc giữ gìn, phát triển nguồn dược liệu quý hiếm có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, mang đến lợi ích sức khỏe cho cộng đồng và giữ gìn vốn quý cho mai sau.


Xem tiếp...
Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên

SẢN PHẨM

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô

Trung tâm đã và đang nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô các loại cây, hoa..

Xem tiếp...
Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên

DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô

Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô

Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô một số đối tượng cho các khách hàng có yêu cầu

Xem tiếp...
Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Tỉnh Phú Yên

Video clip

Thư viện ảnh

  • Cảnh tọa đàm các giám đốc TTUD

Xem tiếp...

Liên kết website

Thống kê truy cập

    Đang trực tuyến: 1
    Lượt truy cập: