Giới thiệu

 

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN
( Phu Yen Center for application and transfer of Technology )

Tên viết tắt:       PYCAT
Địa chỉ: 107 Nguyễn Trãi, P4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
ĐT: (0257) 3818273 - 3842671
Fax: (0257) 3842671
Giám đốc: ThS. Đặng Thị Thủy 
E.mail:
ttud@pycat.vn


Tập thề CBCC,CV Trung tâm Ứng dụng & Chuyển giao công nghệ Phú Yên


Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và công nghệ Phú Yên. Được thành lập năm 1994 theo Quyết định số: 645/QĐ-UB ngày 07/7/1994 của UBND tỉnh Phú Yên.


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ


A. CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.


B. NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở;

g) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

h) Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

i) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;

k) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;

l) Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ07 biên chế viên chức, 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 21 hợp đồng lao động khác.

a) Trung tâm có Giám đốc và  02 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.Các Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Trung tâm có 02 phòng và 02 trạm trực thuộc: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật - Triển khai công nghệ, Trạm Thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang và Trạm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.Video clip

Thư viện ảnh

  • Cảnh tọa đàm các giám đốc TTUD

Xem tiếp...

Liên kết website

Thống kê truy cập

    Đang trực tuyến: 16
    Lượt truy cập: