– Chuyển giao công nghệ cấy mô cây ba kích cho Quảng Trị

– Tư vấn, chuyển giao công nghệ cho An Giang, phần ra ngôi cây bạch đàn.

– Tư vấn, chuyển giao công nghệ trồng nấm chân dài cho Đăklăk.

– Chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng nấm Linh chi, nấm sò cho huyện Sơn Hòa

 

Chuyên mục: Dịch vụ KH&CN