Nhằm chuẩn bị cho vụ hoa tết năm 2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển Giao Công nghệ Phú yên đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà vườn trồng hoa trong địa bàn tỉnh cùng trao đổi các thông tin và công tác chuẩn bị vụ hoa sắp đến. Tại Hội nghị, Trung tâm và các nhà vườn cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẽ những kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý và đúc kết kinh nghiệm các vấn đề đã gặp trong vụ trồng hoa vừa qua. Bên cạnh đó, Trung tâm còn chia sẻ những kỹ thuật trồng chăm sóc các loại hoa mới. Vụ hoa tết 2020, ngoài các loại hoa trồng tết truyền thống như đồng tiền, xác pháo, cẩm chướng, mai địa thảo, hoa lily tarrango… Trung tâm sẽ cung cấp thêm các giống hoa mới như tử la lan, các giống hoa lily mới như after eight, tiny invader, tiny bee và một số giống được nuôi cấy mô như dạ yến thảo, dừa cạn…

Hình ảnh một số loại hoa mới:

Hoa lilly After eight.

Hoa lilly Tiny bee

Hoa lilly Tiny invader

 

 

Chuyên mục: Tin hoạt động