Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại

Trụ sở chính
(0257) 3.818.273
Cửa hàng
(0257) 3.842.249

Email

ttudpycat@gmail.com

ttudcgcn-sokhcn@phuyen.gov.vn

Trụ sở chính

08 Tố Hữu, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điểm kết nối cung - cầu công nghệ

107 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên