Nấm chân dài

30,000

Nấm chân dài, được trồng tại Trạm TNCNSH Hòa Quang
Mỗi bịch 0.5kg

Nhắn tin với PYCAT
Lưu
Lưu