MỘT SỐ THÀNH TỰU HOẠT ĐỘNG
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN

Với chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên, trong những năm qua hoạt động của Trung tâm đã đạt những thành tựu tiêu biểu sau:
Nấm ăn và dược liệu

Nghiên cứu thành công quy trình công nghệ sản xuất và trồng các loại nấm sò, chân dài, nấm mèo, nấm rơm, nấm linh chi, hầu thủ, vân chi… và đã cung cấp bịch phôi và chuyển giao mô hình trồng nấm sò, nấm linh chi thành công cho các địa phương trong tỉnh… Mô hình này đã được nhân rộng, phát triển mạnh trong dân và góp phần giải quyết công ăn việc làm, mang thu nhập cho người nông dân vùng nông thôn. 

Sản xuất giống cây nuôi cấy mô sạch bệnh

Trung tâm đã thành công việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cây giống sạch bệnh như hoa (cúc, phong lan, hồng môn, hoa chuông, sống đời…); cây ăn quả (chuối, dứa, sung magic…); cây dược liệu (lan kim tuyến, ba kích tím, gừng, hà thủ ô đỏ…); cây lâm nghiệp (keo lai, bạch đàn…) phục vụ nhu cầu sản xuất cho tổ chức, cá nhân và người dân trong tỉnh.

Hoa và cây cảnh

Ứng dụng các tiến bộ KHKT trồng hoa cúc chậu, hoa lily, các loại hoa nhỏ…và chuyển giao cho các địa phương trong tỉnh như Tp Tuy hòa, huyện Đông Hòa, Sông Hinh, Tây hòa…góp phần hình thành nghề mới và góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập người dân vào dịp tết.

Cây dược liệu

Đã nghiên cứu mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng như ba kích tím, sa nhân tím tại huyện Sơn Hòa, Sông Hinh; cây cà gai leo tại huyện Tuy an …tạo được sản phẩm dược liệu và tăng nguồn thu đáng kể cho người dân trên đơn vị diện tích. Đồng thời, Trung tâm đã nghiên cứu quy trình và mô hình trồng các đối tượng dược liệu có giá trị bản địa và kinh tế cao như lan kim tuyến, xáo tam phân, gừng, chè vằng…để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. 

Chế phẩm vi sinh vật

Sản xuất các loại chế phẩm vi sinh vật hữu ích phục vụ sản xuất giá thể hữu cơ sạch, cải tạo đất, xử lý chất thải chăn nuôi và phòng ngừa bệnh một số loại cây trồng, hoa, rau màu…

Các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao phục vụ nông nghiệp, nông thôn

Trồng dưa lưới trong nhà màng tạo ra sản phẩm dưa lưới sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường; tưới tiết kiệm nước và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp…

Bảo tồn và lưu giữ các nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế cao của Tỉnh

Hiện tại, Trung tâm đang lưu giữ, bảo tồn một số nguồn gen về nông-lâm nghiệp, dược liệu invivo và invitro…

Tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật và mô hình ứng dụng KHCN xuống các địa phương trong tỉnh

Phối hợp với Hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hơn 20 buổi tập huấn/năm hơn 1.000 lượt người tham dự , phổ biến các tiến bộ, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xuống địa phương để người dân tiếp cận và ứng dụng trong sản xuất…

Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm, trong thời gian qua Trung tâm đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật, mô hình ứng dụng không những cho các địa phương trong tỉnh mà còn các địa phương ngoài tỉnh như: Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bình Phước, Đaklak, Đaknông, Quảng Trị…

Xây dựng mối liên kết giữa nhà khoa học - nhà nước - nông dân- doanh nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng

Thông qua dự án NTMN cấp nhà nước xây dựng mối liên kết giữa 4 nhà để hình thành mô hình theo chuỗi giá trị gia tăng phục vụ phát triển nông nghiệp-nông thôn như mô hình thâm canh cây chuối và chế biến chuối tại huyện Sơn Hòa, sông Hinh, Tuy An; mô hình trồng cây bắp lấy nguyên thân và trái ủ chua làm thức ăn cho bò tại huyện Tuy An; trồng cây cà gai leo làm nguồn nguyên liệu dược liệu… góp phần giúp người dân thay đổi nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất và hình thành nghề mới, tăng thu nhập.

Xây dựng điểm kết nối cung-cầu công nghệ

Nơi thực hiện kết nối cung-cầu công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài tỉnh; trưng bày, quảng bá, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm khoa học công nghệ; hợp tác, liên kết các đơn vị có liên quan để xúc tiến các hoạt động kết nối thương mại, chuyển giao sản phẩm KHCN và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về lĩnh vực KHCN nhằm hình thành và phát triển thị trường KHCN tại tỉnh Phú Yên. Trung tâm đã xây dựng các chương trình phối hợp một số đơn vị như Trung tâm dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, Trường Đại học Phú Yên, Trường cao đẳng Công thương, Hội doanh nghiệp Phú Yên, Hội nông dân… để phát triển, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực KHCN…

Với sự nổ lực, phấn đấu và quyết tâm của tập thể cán bộ Trung tâm trong những năm qua hoạt động của Trung tâm có nhiều khởi sắc, tiến bộ hơn, công tác nghiên cứu ứng dụng đã đi vào chiều sâu và tạo ra nhiều sản phẩm mới có giá trị về khoa học-thương mại, nhân rộng và chuyển giao nhiều mô hình ứng dụng trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo thêm công việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh nhà..nhiều năm liền được UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen hoàn thành sắc sắc nhiệm vụ được giao và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tập thể đã có thành tích trong công tác năm 2008-2010.