Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ vừa tổ chức hội nghị triển khai các lớp tập huấn kỹ thuật cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá lại công tác ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tại các địa phương trong năm qua và triển khai công tác tập huấn kỹ thuật ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tại các địa phương trong thời gian tới; định hướng nhân rộng một số mô hình và lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu xây dựng nhãn hiệu sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Các đại biểu đã trao đổi những vấn đề tồn tại, những yêu cầu cấp thiết cần hỗ trợ từ cơ quan ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các địa phương; đồng thời đề xuất bổ sung các nội dung cần triển khai như: sử dụng chế phẩm sinh học PYMIC, quy trình trồng bắp, trồng sen … theo hướng thâm canh, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân và phù hợp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, một trong những nội dung thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ là tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề gồm: tập huấn kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu, kỹ thuật trồng hoa ly và hoa cúc, kỹ thuật trồng cây chuối cấy mô, kỹ thuật trồng và nhân giống keo lai, kỹ thuật trồng cây ba kích tím, kỹ thuật trồng cây cà gai leo, kỹ thuật trồng cây sa nhân tím, kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng, kỹ thuật trồng bắp lấy cây làm nguyên liệu ủ chua, kỹ thuật vỗ béo bò bằng thức ăn ủ chua từ cây bắp. Các chuyên đề này phù hợp với cơ cấu cây trồng tương ứng ở mỗi địa phương.

 

Chuyên mục: Tin hoạt động