TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN

(Phu Yen Center for application and transfer of Technology)

Tên viết tắt: PYCAT

     Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ tỉnh Phú Yên (dưới đây viết tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 645/QĐ-UB ngày 07/7/1994 của UBND tỉnh Phú Yên và đã tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo điểm c, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 13/03/2018.

     Từ lúc mới thành lập Trung tâm chỉ có 3 biên chế sự nghiệp và bộ máy chưa được hoàn thiện. Suốt quá trình hoạt động và phát triển, bộ máy của Trung tâm được kiện toàn và hình thành 03 phòng và 02 Trạm bao gồm:

  • Phòng Kế hoạch-Tổng hợp
  • Phòng Kỹ thuật và Chuyển giao Công nghệ​
  • Phòng Thông tin và Thống kê
  • Trạm Thực nghiệm Công nghệ Sinh học Hòa Quang​
  • Trạm nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới

     Về nhân sự của Trung tâm hiện có 30 người, trong đó được nhà nước giao 07 biên chế, 04 Hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP và 19 người là Hợp đồng lao động. Trình độ sau đại học 05 người, Đại học 15 người, Cao đẳng-Trung cấp kỹ thuật 04 người, lao động phổ thông 06 người. Đội ngũ nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và năng lực thực tiễn từng bước nâng lên rõ rệt.

     Trung tâm đã chủ trì triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp Bộ, tỉnh, ngành, thường xuyên theo chức năng và đã tiếp nhận, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều đối tượng giống cây trồng nông-lâm-dược liệu, nấm ăn và nấm dược liệu, vi sinh vật,…các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và mô hình ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế. Nhiều mô hình và kết quả nghiên cứu thành công được phổ biến, nhân rộng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân – nông thôn và góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, tạo được công ăn việc làm cho địa phương và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hơn thế nữa, nhiều quy trình công nghệ Trung tâm đã chuyển giao công nghệ thành công cho nhiều địa phương khác như Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Phước, Đaklak, Đaknong…

     Trung tâm đã hình thành Điểm kết nối cung – cầu công nghệ là nơi tư vấn, cung cấp thông tin, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm khoa học công nghệ từ kết quả nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp với người dân và hỗ trợ người dân trong việc sản xuất, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

     Trong quá trình hoạt động,Trung tâm luôn xác định múc tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu PYCAT; hướng đến “Chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng. Hợp tác và Phát triển”.

Trụ sở chính

Địa chỉ: 08 Tố Hữu, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điểm kết nối cung – cầu công nghệ Phú Yên

Địa chỉ: 107 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên